مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

1-معرفی کتبی مسئول فنی واحد تولیدی در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیر عامل  

2-2 قطعه عکس4*3

3- فیش بانکی به مبلغ 43560000 ریال به شماره حساب 90040 بانک ملی شعبه فخر رازی تهران

4- استعلام دادگستری

5-استعلام از آزمایشگاه مواد مخدر

دستورالعمل صدور شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تولید و بسته بندی مواد و فراورده های غذایی،

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری

1-درخواست کتبی مدیریت واحد تولیدی در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیر عامل  

2-تکمیل فرم پرسشنامه شماره یک

3- نقشه ساختمان   

4- جهت صدور پروانه بهره برداری فیش بانکی به مبلغ 5660000 ریال جهت اصلاح و تمدید بهره برداری – فیش بانکی به مبلغ 940000 ریال به حساب 2173319012006 بانک ملی شعبه شهرک قدس (کد شعبه 1458)

5-آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

6-تصویر (پشت و رو) اصل شده پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد کشاورزی

7- لیست تجهیزات آزمایشگاه و دستگاه های خط تولید

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه تاسیس

1-درخواست کتبی مدیریت واحد تولیدی در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیر عامل  

2-کپی پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد کشاورزی

3- فیش بانکی به مبلغ 435600 ریال  

4-آگهی تاسیس در روزنامه

5-کروکی ساختمان

 

مدارک لازم جهت صدور شناسه نظارت

1-ارائه درخواست شناسه نظارت به معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه

2-ارائه تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح

3- ارائه تصویر برابر اصل شده ثبت نام تجاری از سازمان ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

4-ارائه تعهد و سوگند نامه مدیرعامل/موسس/موسسین کارگاه(پیوست 1)

5-معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مسئول فنی و بهداشتی

 

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت

1-ارائه درخواست کتبی مدیرعامل یا صاحب موسسه ( درصورت استقرار واحدهای نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها از همان طریق مکاتبه انجام پذیرد)  

2-تصاویر پروانه های بهره برداری، مسئول فنی و تصویر شناسنامه مسئول فنی

3- فرم تکمیل شده پروانه ساخت با امضای مسئول فنی و مهر و امضای مدیر عامل شرکت در 2 نسخه   

4-تصویر تصدیق ثبت نام یا علامت تجاری محصول

5- تعهد نامه محضری مدیر عامل و مسئول فنی شرکت مبنی بر رعایت کلیه نکات برچسب گذاری محصول

6- فیش بانکی(کپی برابر اصل شده توسط حسابداری معاونت غذا و دارو) به مبلغ 1450000 ریال به حساب 2173319011008 بانک ملی شعبه شهرک قدس (کد شعبه 1458) (جهت صنایع آرایشی و بهداشتی مبلغ 1880000 ریال)

7-تصویر طرح اتیکت محصول با امضای مسئول فنی و مهر و امضای مدیر عامل شرکت در 3 نسخه

8-فرم تائید شده بازدید اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو

9- ارائه اصل قرار داد آزمایشگاه تخصصی

10-اخذ ایران کد برای محصولات مورد نیاز

آخرین بروز رسانی : 04 اردیبهشت 1401