نام مرکز

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1

آدرس

ماسال-میدان شهدا-جنب داروخانه شبانه روزی دکتر یعقوبی-کوچه بهداری

تلفن تماس

01344665404

پزشک و دندانپزشک

دکتر مائده درویشی-دکتر هدیه السادات شعاعی-دکتر فاطمه محمد یاری

دکتر سید وحید خلیل اجدادی - دکتر مریم غمگسار

نام واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشت خانواده پیشگیری از بیماری ها-بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای- امور آزمایشگاه ها

 

 نام مرکز

پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه

آدرس

ماسال-لوحه سرا-ساختمان آقای باقر جلالیان-طبقه دوم

تلفن تماس

01344662298

پزشک و دندانپزشک

دکتر آزاده صمیم

-

نام واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشت خانواده پیشگیری از بیماری ها- بهداشت عمومی- بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای- دارویی

 

نام مرکز

مرکز بهداشتی درمانی چاله سرا

آدرس

شاندرمن-چاله سرا

تلفن تماس

01344652358

پزشک و دندانپزشک

دکتر بهناز بروجردی- دکتر مهسا فرزام

-

نام واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشت خانواده پیشگیری از بیماری ها-بهداشت محیط

 

نام مرکز

مرکز بهداشتی درمانی وشمه سرا

آدرس

ماسال-وشمه سرا

تلفن تماس

01344684066

پزشک و دندانپزشک

دکتر مرضیه احمدی آبکناری

-

نام واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشت خانواده پیشگیری از بیماری ها-بهداشت محیط

 

 

نام مرکز

مرکز بهداشتی درمانی شاندرمن

آدرس

شاندرمن-جاده ضیابر

تلفن تماس

01344654430

پزشک و دندانپزشک

دکتر زهرا گیلانی

دکتر صدرا ماسالی

نام واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشت خانواده پیشگیری از بیماری ها-بهداشت محیط-بهداشت حرفه ای-امورآزمایشگاه ها

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400