محرم
ایران

اخبار اختصاصی

بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان از مرکز جامع سلامت روستایی  در حال ساخت تاسکوه شهرستان ماسال

بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان از مرکز جامع سلامت روستایی در حال ساخت تاسکوه شهرستان ماسال

1400/08/11
دفتر کانون بسیج جامعه پزشکی در شهرستان ماسال افتتاح شد

دفتر کانون بسیج جامعه پزشکی در شهرستان ماسال افتتاح شد

1400/07/07
به مناسبت هفته ملی سالمند انجام گرفت

به مناسبت هفته ملی سالمند انجام گرفت

1400/07/07
برگزاری کمیته درون بخشی بزرگداشت هفته جهانی سالمند در شهرستان ماسال

برگزاری کمیته درون بخشی بزرگداشت هفته جهانی سالمند در شهرستان ماسال

1400/07/04
پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال به مناسبت روز بهورز

پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال به مناسبت روز بهورز

1400/06/12
بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان از مرکز جامع سلامت روستایی  در حال ساخت تاسکوه شهرستا ماسال

بازدید مدیرشبکه بهداشت و درمان از مرکز جامع سلامت روستایی در حال ساخت تاسکوه شهرستا ماسال

1400/06/11
ویزیت رایگان در خانه بهداشت روستای بی تم شاندرمن برگزار شد

ویزیت رایگان در خانه بهداشت روستای بی تم شاندرمن برگزار شد

1400/05/09
بازدید مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز واکسیناسیون در ماسال

بازدید مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز واکسیناسیون در ماسال

1400/05/09
آرشیو